αρχικήΤελική διάθεση


Αποξήλωση - Επανάχρηση - Ανακύκλωση

Μετά τη ολοκλήρωση της διάρκειας του χρόνου ζωής ενός μεταλλικού κτιρίου, τα πάνελ πολυουρεθάνης και τα μεταλλικά δομικά στοιχεία πρέπει να αφαιρούνται και να διαχειρίζονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα η μόνωση των πάνελ, η πολυουρεθάνη είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό προϊόν, το οποίο είναι αδρανές, δεν σαπίζει και αντιστέκεται στην απορρόφηση υγρασίας. Οι πλάκες πολυουρεθάνης μπορουν να διαχωριστούν από τα μεταλλικά ελάσματα των πάνελ μετά το τέλος χρήσης τους και να επαναχρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές όπου υπάρχει απαιτήση για μόνωση. Ο χάλυβας από την άλλη πλευρά, είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος που μπορεί να ανακυκλώνεται απεριόριστα. Συνεπώς, τα μεταλλικά ελάσματα από τα πάνελ μπορούν να αφαιρεθούν και να αποσταλλούν για ανακύκλωση.

Ανάκτηση (απόβλητα σε ενέργεια)

Εάν τα προϊόντα της αποξήλωσης δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν ή να μετατραπούν σε άλλα προϊόντα, η προτιμώμενη επιλογή είναι η ανάκτηση ενέργειας. Η πολυουρεθάνη περιέχει σημαντική ποσότητα ενέργειας, γεγονός που την καθιστά αποτελεσματική πρώτη ύλη για αποτεφρωτήρες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα για χρήση σε κτίρια και βιομηχανικές διεργασίες. Τέλος, τα απόβλητα πολυουρεθάνης που δεν περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν το όζον (CFC, HCFC free) δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα και η μόνωση πολυουρεθάνης στο τέλος του κύκλου ζωής είναι αρκετά πολύτιμη. Ο διαχωρισμός των αποβλήτων κατεδαφίσεων σε ορυκτά και οργανικά κλάσματα που θα παράγουν ενέργεια για την αντιμετώπιση των μη ανακυκλώσιμων οργανικών αποβλήτων ενθαρρύνεται. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση πριν την επιλογή της υγειονομικής ταφής της πολυουρεθάνης και άλλων οργανικών αποβλήτων κατεδάφισης.