Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ παραγωγής και εμπορίας μεταλλικών δομικών προϊόντων» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ»

Η ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων πελατών και συνεργατών της εταιρίας μας και η προστασία τους αποτελούν βασική προτεραιότητα για εμάς. Επιδίωξή μας είναι να νιώθετε ευχαριστημένοι και ασφαλείς τόσο κατά τη συναλλαγή σας με την εταιρία μας, όσο και κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, και να θεωρήσετε τη συμμόρφωσή μας με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ως χαρακτηριστικό ποιότητας με προσανατολισμό στον πελάτη.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο και αναγνώστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, γιατί σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων σας από την εταιρία μας, η οποία έχει πλήρως συμμορφωθεί με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής ΓΚΠΔ), δεδομένου ότι:

Ο ΓΚΠΔ απαιτεί κάθε πληροφορία που παρέχεται στο υποκείμενο των δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων να είναι σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Για το λόγο αυτό, η ιστοσελίδα μας https://www.pagouni.gr/ είναι εύκολη στην περιήγηση, περιέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο για την εταιρία μας και τα έργα που αναλαμβάνουμε, έχοντας καθιερωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας μεταλλικών δομικών προϊόντων, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις δόμησης – στήριξης, επιστέγασης, μόνωσης, επένδυσης και φινιρίσματος – στεγάνωσης μεταξύ άλλων, όσο και πληροφορίες τεχνικής φύσης, αφορώσες και τις πιστοποιήσεις που έχει λάβει η εταιρία μας, καθώς και εύχρηστες φόρμες για την επικοινωνία με τους εκπροσώπους μας. Η περιήγηση στην ιστοσελίδα μας γίνεται με ασφαλή server με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης Standard SSL, με κρυπτογράφηση 256-bit. Χρήστες της ιστοσελίδας μας που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της αποκλειστικά και μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή/και των κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση που οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις δε συντρέχουν, οι εν λόγω ανήλικοι θα πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε προσπάθεια να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Εφόσον διαπιστωθεί από εμάς χρήση της ιστοσελίδας μας από ανήλικους, τα προσωπικά δεδομένα τους θα διαγράφονται άμεσα.

Στόχος της παρούσας Πολιτικής είναι να αποκτήσετε πλήρη εικόνα για τα παρακάτω:

H ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ παραγωγής και εμπορίας μεταλλικών δομικών προϊόντων» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ», που εδρεύει στο 9ο χλμ. ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Βέροιας (570 08 Ιωνία), ενεργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας και καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας, σε συμμόρφωση με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Για κάθε ερώτηση ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που αναφέρονται παρακάτω, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για θέματα Προσωπικών Δεδομένων, που είναι ο Υπεύθυνος Ποιότητας της εταιρίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση quality@pagouni.gr ή και τηλεφωνικά 2310 781869.

Η «ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ» επεξεργάζεται τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Δεδομένα πελατών: Όσα είναι απολύτως απαραίτητα για να φέρουμε σε πέρας τις εργασίες που έχουμε αναλάβει για λογαριασμό των πελατών μας, για την τιμολόγησή του και την ενημέρωση και υποστήριξη των πελατών μας για τα προϊόντα που παράγουμε και εμπορευόμαστε και τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Κατ’ ανώτατο όριο, τα δεδομένα αυτά είναι τα εξής:

Δεδομένα εργαζομένων: Όσα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση και ομαλή λειτουργία της συναφθείσας εργασιακής σχέσης, καθώς και για την εκπλήρωση των φορολογικών, ασφαλιστικών και εν γένει εκ του νόμου υποχρεώσεων της εταιρίας. Κατά ανώτατο όριο τα δεδομένα αυτά είναι τα εξής:

Δεδομένα προμηθευτών: Όσα είναι απαραίτητα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, για την ομαλή εκτέλεση και λειτουργία της συναφθείσας συνεργασίας μας, καθώς και για την εκπλήρωση φορολογικών και εν γένει εκ του νόμου υποχρεώσεων και την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος της εταιρίας. Κατά ανώτατο όριο τα δεδομένα αυτά είναι τα εξής:

Πέραν των ανωτέρω δεδομένων, σε περίπτωση διατύπωσης παραπόνων για την κατάσταση των παραγγελθέντων ειδών / υπηρεσιών στην μερίδα κάθε συναλλασσόμενου που τηρείται στο ηλεκτρονικό αρχείο της εταιρίας μας, εισάγονται και αποθηκεύονται πληροφορίες αναφορικά το ιστορικό της συναλλαγής, τον χειρισμό / τύχη του παραπόνου (είδος, ημερομηνία αγοράς, περιγραφή ελαττώματος, ημερομηνία αναγγελίας ελαττώματος, προϊόν αντικατάστασης, ενδεχόμενη έκπτωση), προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η εξυπηρέτηση των πελατών μας και να καθίσταται δυνατή η συγκέντρωση αναλυτικών στοιχείων σχετικά με τον τύπο και τη συχνότητα εμφάνισης ελαττωμάτων ανά παραγωγικό τμήμα.

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνεργασία με την εταιρία μας και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται εκατέρωθεν, σε περιπτώσεις που παρίσταται σχετική ανάγκη, όπως – ενδεικτικά – όταν γίνεται χρήση αξιογράφων ως μέσων πληρωμών, διατηρούμε το δικαίωμα να αναζητήσουμε οικονομικά στοιχεία για τον αντισυμβαλλόμενό μας μέσω του Συστήματος Ελέγχου Κινδύνων ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ή τυχόν συνεργατών του, αφού θεμελιώνουμε έννομο συμφέρον προς τούτο πηγάζον από την επιδιωκόμενη ομαλή εξέλιξη και λειτουργία σύμβασης, με την οποία αναλαμβάνονται από πλευράς μας πιστωτικοί κίνδυνοι.

Αναφορικά με την ιστοσελίδα μας, συλλέγει προσωπικά δεδομένα: α) όταν εγγράφεστε σε αυτήν, β) όταν εγγράφεστε στη φόρμα επικοινωνίας της, γ) όταν εγγράφεστε για τη λήψη του ενημερωτικού μας δελτίου (newsletter), δ) όταν χρησιμοποιείτε τη πλατφόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, ε) όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, στ) όταν επισκέπτεστε τις σελίδες της ή/και εισέρχεστε στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματά της, ζ) όταν συμμετέχετε σε τυχόν διαγωνισμούς. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται είναι τα ελάχιστα υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, τα οποία είναι δεδομένα ταυτότητας και δεδομένα επικοινωνίας μαζί σας.

Είναι δυνατόν να συλλέγονται και να επεξεργάζονται, εκτός των παραπάνω προσωπικών δεδομένων, πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας, τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας και τη δραστηριότητά σας, με σκοπό την ορθή δημιουργία της σύνδεσης, την άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και την ασφάλεια του συστήματος (λ.χ. διεύθυνση ΙΡ, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, είδος και έκδοση του πλοηγού του λειτουργικού συστήματος, των σελίδων που προτιμήσατε κ.ο.κ.), πληροφορίες που χορηγείτε κατά τη συμπλήρωση του προφίλ σας στην ιστοσελίδα ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και κάθε άλλη προσωπική πληροφορία που επιλέγετε να αποστείλετε στην ιστοσελίδα μας. Φυσικά, η χρήση αυτών θα γίνει μόνο εφόσον μας το επιτρέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Αν δε μας επιτρέψετε τη συλλογή των προαναφερόμενων προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται εδώ, ίσως να μην μπορέσουμε να σας παρέχουμε με το βέλτιστο τρόπο τις υπηρεσίες μας.

Δε συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή δεδομένων που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή το γενετήσιο προσανατολισμό (άρθρο 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ) ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα (άρθρο 10 ΓΚΠΔ).

Αποκλειστικά και μόνο όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη για την εν γένει εκτέλεση σύμβασης που καταρτίσατε με την εταιρία μας, δηλαδή όταν συναλλάσσεστε με την εταιρία μας είτε με φυσική παρουσία στην έδρα μας, είτε διά τηλεφώνου, ΦΑΞ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ιστότοπου ή εταιρικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης (πώληση, τιμολόγηση, αποστολή προϊόντων, διαχείριση παραπόνων, κλπ.), και όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας (ενδεικτικά, αρχειοθέτηση τιμολογίων για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους), σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 β’, γ’ και στ’ ΓΚΠΔ. Επιπλέον, κάνουμε χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο διαχείρισης της ιστοσελίδας μας και των συνδεόμενων με αυτήν εφαρμογών ασφαλείας (προς αποφυγή περιστατικών απάτης και υποκλοπής στοιχείων), καθώς και για την παροχή σε τρίτα μέρη (κατά κανόνα σε προμηθευτές μας) στατιστικών πληροφοριών που σας αφορούν, χωρίς, όμως, οι αποδέκτες των στοιχείων αυτών να δύνανται να σας ταυτοποιήσουν.

Εφόσον μας δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας και ανάλογα με τα προσωπικά δεδομένα που μας παραχωρήσατε, δημιουργούμε μέσω της ιστοσελίδας μας το προφίλ χρήσης σας, με βάση το ιστορικό περιήγησης και τα προσωπικά ενδιαφέροντά σας, και σας αποστέλλουμε διαφημιστικά μηνύματα σχετιζόμενα με τη δραστηριότητά μας ή με τις δραστηριότητες τρίτων επιχειρήσεων των οποίων είμαστε εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες (μέσω e-mail, SMS, Viber, κλπ.) ή και ενημερωτικά δελτία (newsletters) μέσω e-mail, για τα προϊόντα μας, για προσφορές και διαγωνισμούς. Νομική βάση για τις ενέργειες αυτές είναι το άρθρο 6 παρ. 1 α’ και στ’ ΓΚΠΔ. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να σταματήσετε να δέχεστε ενημερώσεις από εμάς, είτε χρησιμοποιώντας το σχετικό σύνδεσμο διαγραφής στο τέλος των e-mails, είτε επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την εταιρία μας, είτε με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sales@pagouni.gr.

Tα cookies είναι σε απλή διατύπωση μικρά κομμάτια κώδικα που καταγράφουν τις κινήσεις σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας και διακρίνονται σε:

Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας, θα πρέπει να συμφωνήσετε αναφορικά με τα είδη cookies που μας επιτρέπετε να εγκαταστήσουμε. Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας λαμβάνετε γνώση των σχετικών ρυθμίσεων για τη χρήση cookies και τις δυνατότητες απενεργοποίησής τους ή μη.

Κατ’ εξαίρεση, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία κατ’ εντολή μας, από ειδικά εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται κάθε φορά με προσοχή, ελέγχονται από εμάς πλήρως και δεσμεύονται συμβατικά, σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ. Επιπλέον, για τη διεκπεραίωση κάποιας παραγγελίας σας, μπορεί να απαιτείται να διαβιβάσουμε απόσπασμα αυτής ή και το σύνολό της σε τρίτους αντισυμβαλλόμενούς μας (πχ. προμηθευτές, μεταφορείς). Αυτοί μπορεί να δρουν είτε διεκπεραιωτικά, είτε ελεγκτικά (πχ. δικηγόροι, λογιστές, πιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου διενεργήθηκε κάποια συναλλαγή), ή/και μπορεί να πρόκειται για εταιρίες που αναλαμβάνουν την εκτέλεση μεταφορών, επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών marketing και διαφήμισης, εταιρίες παροχής υποστήριξης, βελτιστοποίησης και φιλοξενίας ιστοσελίδων, υπηρεσίες ελέγχου πληρωμών, τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τις υπηρεσίες Προστασίας του Καταναλωτή και αποφυγής ηλεκτρονικής απάτης για τις περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης, όπως και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφόσον επιλέξετε να συνδέσετε το λογαριασμό σας σε αυτά με την ιστοσελίδα μας. Εάν απαιτείται σε κάποια μεμονωμένη περίπτωση η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας σε κάποιο άλλο πρόσωπο, για κάποιο ειδικό λόγο, θα σας ενημερώσουμε σχετικά προκειμένου να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας. Δε διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αποδέκτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή αποτελεσματικά, τόσο κατά το στάδιο καθορισμού των μέσων επεξεργασίας, όσο και κατά την επεξεργασία, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την εφαρμογή των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία, κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύονται τα δικαιώματά σας. Επιπλέον, λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε να διασφαλίσουμε ότι υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Έχουμε ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα διαδικασίες ελέγχου πιθανών παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια, θα ενημερώσουμε άμεσα τόσο εσάς, όσο και την αρμόδια εποπτική αρχή.

Το δίκτυο υπολογιστών και το λογισμικό που χρησιμοποιεί η εταιρία μας έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης της επεξεργασίας των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης στοιχείων και της ορθολογικής διαχείρισης του αρχείου της εταιρίας μας.

Ειδικά αναφορικά με τα ερωτηματολόγια ικανοποίησης που συμπληρώνουν οι πελάτες μας αξιολογώντας τη συνεργασία μας, σε προαιρετική βάση, προκειμένου να βελτιωνόμαστε διαρκώς και να ανταποκρινόμαστε πάντα στις προσδοκίες τους, αυτά διατηρούνται στο αρχείο της εταιρίας κατ’ ανώτατο όριο για τρία έτη και μετά την πάροδο του χρόνου αυτού καταστρέφονται.

Εάν είστε κάτοικος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε σε απλή διατύπωση τα εξής δικαιώματα:

Ο τρόπος άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων σας υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες. Δε χρειάζεται να καταβάλετε οποιοδήποτε ποσό για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός κι αν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό, οπότε η άρνησή μας να συμμορφωθούμε με αυτό θα είναι αιτιολογημένη. Σημειωτέον ότι ενδέχεται να ζητήσουμε κάποιες επιπλέον πληροφορίες ώστε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας σε περίπτωση αιτήματος πρόσβασης στα δεδομένα σας ή σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σας, ως μέτρο ασφαλείας ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα αποκαλυφθούν σε τρίτους. Τα αιτήματά σας θα απαντώνται εγγράφως εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα το αργότερο. Εφόσον απαιτηθεί περισσότερος χρόνος λόγω πολυπλοκότητας ή μεγάλου αριθμού αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.

Υπεύθυνη επεξεργασίας, στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την Πολιτική Προστασίας ή την άσκηση κάθε δικαιώματός σας που θεμελιώνεται στον ΓΚΠΔ είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ παραγωγής και εμπορίας μεταλλικών δομικών προϊόντων» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ» και ως Υπεύθυνος Επικοινωνίας για θέματα Προσωπικών Δεδομένων ορίζεται ο Υπεύθυνος Ποιότητας της εταιρίας.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 25 Μαΐου 2018. Παρακαλώ ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν τροποποιήσεις της, σε περίπτωση που μεταβληθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε ή εμπλουτιστούν οι επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα ή σημειωθεί οποιαδήποτε άλλη αλλαγή που αξιολογηθεί ως σημαντική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η ενημέρωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και θα ειδοποιηθείτε με κάθε πρόσφορο μέσο.

Θεσσαλονίκη, 25/05/2018

Για την ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ