αρχικήDOMOLAM

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ

 • Πάνελ οροφής PUR/PIR

  Πάνελ οροφής 5 κορυφών PR-5T 39/250

  Πάνελ οροφής 4 κορυφών PR-4T 39/333

  Πάνελ οροφής 3 κορυφών PR-3T 39/500

  Πάνελ οροφής 2 κορυφών PR-2T 39/1000

 • Πάνελ οροφής MW

  Πάνελ οροφής 5 κορυφών PR-5T 39/250 MW

  Πάνελ οροφής 4 κορυφών PR-4T 39/333 MW

 • Πάνελ τοίχου PUR/PIR

  Πάνελ τοίχου μικρονεύρωσης PW-D

  Πάνελ τοίχου μικρονεύρωσης με 1 σκοτία PW-1SD

  Πάνελ τοίχου ελαφράς διαμόρφωσης PW-mLC

  Πάνελ τοίχου μικρονεύρωσης με 4 σκοτίες PW-4SD

  Πάνελ τοίχου σταυρωτής διαμόρφωσης PW-C

  Πάνελ τοίχου σταυρωτής διαμόρφωσης με 1 σκοτία PW-1SC

  Πάνελ τοίχου ελαφράς & κατακόρυφης διαμόρφωσης PW-LCV

  Πάνελ τοίχου σταυρωτής διαμόρφωσης με 4 σκοτίες PW-4SC

  Πάνελ τοίχου κατακόρυφης διαμόρφωσης PW-V

  Πάνελ τοίχου κατακόρυφης διαμόρφωσης με 1 σκοτία PW-1SV

  Πάνελ τοίχου κατακόρυφης διαμόρφωσης με 2 σκοτίες PW-2SV

  Πάνελ τοίχου κατακόρυφης διαμόρφωσης με 4 σκοτίες PW-4SV

  Πάνελ τοίχου λείο PW-F

  Πάνελ τοίχου λείο με 1 σκοτία PW-1SF

  Πάνελ τοίχου λείο με 2 σκοτίες PW-2SF

  Πάνελ τοίχου λείο με 4 σκοτίες PW-4SF

  Πάνελ τοίχου με διαμόρφωση τούβλου PW-B

  Πάνελ τοίχου με διαμόρφωση ξύλου PW-W

 • Πάνελ τοίχου MW

  Πάνελ τοίχου μικρονεύρωσης PW-D MW

  Πάνελ τοίχου μικρονεύρωσης με 1 σκοτία PW-1SD MW

  Πάνελ τοίχου ελαφράς διαμόρφωσης PW-mLC MW

  Πάνελ τοίχου μικρονεύρωσης με 4 σκοτίες PW-4SD MW

  Πάνελ τοίχου σταυρωτής διαμόρφωσης PW-C MW

  Πάνελ τοίχου σταυρωτής διαμόρφωσης με 1 σκοτία PW-1SC MW

  Πάνελ τοίχου ελαφράς & κατακόρυφης διαμόρφωσης PW-LCV MW

  Πάνελ τοίχου σταυρωτής διαμόρφωσης με 4 σκοτίες PW-4SC MW

  Πάνελ τοίχου κατακόρυφης διαμόρφωσης PW-V MW

  Πάνελ τοίχου κατακόρυφης διαμόρφωσης με 1 σκοτία PW-1SV MW

  Πάνελ τοίχου κατακόρυφης διαμόρφωσης με 2 σκοτίες PW-2SV MW

  Πάνελ τοίχου κατακόρυφης διαμόρφωσης με 4 σκοτίες PW-4SV MW

  Πάνελ τοίχου λείο PW-F MW

  Πάνελ τοίχου λείο με 1 σκοτία PW-1SF MW

  Πάνελ τοίχου λείο με 2 σκοτίες PW-2SF MW

  Πάνελ τοίχου λείο με 4 σκοτίες PW-4SF MW

 • Πάνελ ψυκτικών θαλάμων PUR/PIR

  Πάνελ ψυκτικών θαλάμων ελαφράς διαμόρφωσης PF-mLC

  Πάνελ ψυκτικών θαλάμων λείο PF-F

 • Πάνελ ψυκτικών θαλάμων MW

  Πάνελ ψυκτικών θαλάμων ελαφράς διαμόρφωσης PF-mLC MW

 • Πάνελ ρωμαϊκών κεραμιδιών PUR/PIR

  Πάνελ Ρωμαϊκών κεραμιδιών PT-R 40/200

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ

 • Λαμαρίνες σύμμεικτων πλακών

  Σύμμεικτες πλάκες TR 55/150

  Σύμμεικτες πλάκες TR 75/200

  Σύμμεικτες πλάκες TR 100/250

  Σύμμεικτες πλάκες TR 125/300

 • Λαμαρίνες επικαλύψεων & πλαγιοκαλύψεων

  Τυπικό τραπεζοειδές TR 38/126

  Νευράλ τραπεζοειδές TR 38/250

  Μίνι τραπεζοειδές TR 15/75

  Κυματοειδές S 18/76

  Ολλανδικά κεραμίδια TLD 41/200

  Ρωμαϊκά κεραμίδια κρυφής στήριξης TLR 40/200

  Γαλλικά κεραμίδια TLF 23/183

 • Θερμοηχομονωτικές λαμαρίνες

  Θερμοηχομονωτικές λαμαρίνες

 • Γραμμικές κασέτες

  Γραμμικές κασέτες τύπου F

  Γραμμικές κασέτες τύπου V

  Γραμμικές κασέτες τύπου C

 • Λαμαρίνες κατά παραγγελία

  Λαμαρίνες κατά παραγγελία

ΠΡΟΦΙΛ

 • Τεγίδες - Μηκίδες

  Διατομές Z

  Διατομές C

  Διατομές C Plus

  Διατομές Σ

  Διατομές Σ Plus

 • Προφίλ μεταλλικών πλαισίων

  Προφίλ FR 50/50

  Προφίλ FR 62/62

  Προφίλ FR 62/50

  Προφίλ FR 74/62

  Προφίλ FV 50/50

  Προφίλ FV 62/50

  Προφίλ FV 74/50

  Προφίλ FR 74/6

 • Βοηθητικές διατομές

  Βοηθητικές διατομές C

  Βοηθητικές διατομές Z

  Βοηθητικές διατομές L

  Βοηθητικές διατομές T

  Βοηθητικές διατομές Ω

 • Ειδικές διατομές κατά παραγγελία

  Ειδικές διατομές κατά παραγγελία

 • Κλειστές διατομές - Σωλήνες

  Κλειστές διατομές - Σωλήνες

 • Βιομηχανικές υδρορροές

  Βιομηχανικές υδρορροές σταθερής διατομής

  Βιομηχανικές υδρορροές μεταβλητής διατομής

 • Μεταλλικά προφίλ ξηράς δόμησης

  Στρωτήρες

  Ορθοστάτες

  Κανάλια οροφής

  Περιμετρικοί οδηγοί

  Γωνιόκρανα

  Γωνίες προστασίας άκρων

 • Μεταλλικά προφίλ σοβατίσματος

  Γωνιόκρανα σοβά

  Οδηγοί σοβά

  Νευρομετάλ

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ

 • Γωνίες κατακόρυφες

  Απλές κατακόρυφες γωνίες

  Διαμορφωμένες κατακόρυφες γωνίες

  Καμπύλες κατακόρυφες γωνίες

 • Αετώματα

  Αετώματα κεραμιδιού

  Απλά αετώματα πάνελ, λαμαρίνας

  Διαμορφωμένα αετώματα πάνελ, λαμαρίνας

 • Πλευρικές κορνίζες

  Κορνίζες πλευρικές απλές

  Κορνίζες πλευρικές διαμορφωμένες

  Σφαιρικά καπέλα

 • Νεροσταλάκτες

  Νεροσταλάκτες μορφής Z

  Νεροσταλάκτες μορφής C

  Ειδικές γωνίες στέγης

  Γωνίες διαστολής

  Κατακόρυφα αρμοκάλυπτρα διαστολής

 • Κορφιάτες

  Εσωτερικοί κορφιάτες (υποκορφιάτες)

  Εξωτερικοί κορφιάτες κεραμιδιού

  Εξωτερικοί κορφιάτες πάνελ, λαμαρίνας

  Κορφιάτης εξαερισμού

 • Ειδικά τεμάχια κατά παραγγελία

  Ειδικά τεμάχια κατά παραγγελία

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Υλικά σύνδεσης

  Βίδες ξύλου

  Βίδες μετάλλου

  Βίδες Μπετού

 • Εξαρτήματα ψυκτικών θαλάμων

  Εξαρτήματα ψυκτικών θαλάμων

 • Υλικά φυσικού φωτισμού

  Πολυεστερικά

  Πολυκαρβονικά

 • Υλικά σφράγισης

  Καλυπτικά πολυουρεθάνης πάνελ

  Σφραγιστικά πολυαιθυλενίου λαμαρίνας

  Λάστιχα παραθύρων - θυρών

 • Αξεσουάρ στέγης

  Αξεσουάρ στέγης

 • Οικιακές υδρορροές

  Υδρορροές

  Κατεβασιές υδρορροών

  Στηρίγματα υδρορροών

  Εξαρτήματα υδρορροών

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Συστήματα

  DOMOTHERM SYSTEM