company header
αρχικήΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. είναι μια από τις πρωτοπόρες και δυναμικότερες εταιρείες του κλάδου κατεργασίας και μεταποίησης μετάλλων, με μακρά ιστορία επτά δεκαετιών, που ξεκινά από τον ιδρυτή της Γεώργιο Παγούνη στην Κοζάνη.
Οι κυριότεροι σταθμοί της είναι:
1950: Έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας με αντικείμενο τη λευκοσιδηρουργία.
1960: Σύσταση βιοτεχνίας με δραστηριότητα την κλινοποιία.
1970: Μετεγκατάσταση στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης και έναρξη της βιομηχανικής δραστηριότητας της σωληνουργίας.
1980: Μετεγκατάσταση στην Ιωνία Θεσσαλονίκης και διεύρυνση δραστηριοτήτων στην επεξεργασία πλατέων ελασμάτων.
1990: Ανάληψη διοίκησης από την δεύτερη γενιά και αλλαγή νομικής μορφής σε Ανώνυμη Εταιρεία. Εκσυγχρονισμός τμήματος διαμόρφωσης ελασμάτων.
2000: Εκσυγχρονισμός τμημάτων επεξεργασίας και μορφοποίησης ελασμάτων.
2010: Δημιουργία νέων υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων παραγωγής θερμομονωτικών πάνελ στη ΒΙ. ΠΕ. Θεσσαλονίκης.
Σήμερα στεγάζει τις δραστηριότητες της σε δύο χώρους καλυμμένης επιφάνειας 5.000m2 σε οικόπεδα 55.000m2, διαθέτοντας παραγωγικό εξοπλισμό υψηλής ποιότητας και παραγωγικότητας.


ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ
Η λειτουργία μας διέπεται από αρχές και αξίες, που είναι οδοδείκτες μιας ασφαλούς πορείας προς ένα καλύτερο μέλλον, όπως:
Ο πελάτης είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας.
Η συνεπής και αξιόπιστη εξυπηρέτηση του είναι η προτεραιότητά μας.
Η έντιμη και υπεύθυνη αντιμετώπιση του είναι ο χαρακτήρας μας.
Η ικανοποίηση των αναγκών και η επίλυση των προβλημάτων του είναι η κουλτούρα μας.
Η ποιότητα των έργων μας και ο διαχρονικός χαρακτήρας τους είναι το ιδανικό μας.
Ο επαγγελματισμός και η Κοινωνική Ευθύνη είναι η φιλοσοφία μας.
Η αγάπη για το ωραίο και η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι το πάθος μας.
Η εφευρετικότητα και η δημιουργικότητα μας είναι η ισχύς μας.
Η πίστη και αφοσίωση στο όραμα μας είναι το κίνητρό μας.


ΟΡΑΜΑ
Η δημιουργία μιας άριστα οργανωμένης εταιρείας με ηγετική θέση, που θα διασφαλίζει ικανοποίηση και καλύτερη ποιότητας ζωής σε πελάτες και εργαζομένους.


ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Η υλοποίηση του οράματος της εταιρείας επιτυγχάνεται με συγκεκριμένες ενέργειες όπως:
Η προσφορά των αρτιότερων λύσεων και των πιο σύγχρονων και καινοτόμων προϊόντων στον πελάτη.
Η προσήλωση στην ποιότητα μέσα από τη χρήση άριστων α' υλών και την παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων.
Η αειφόρος ανάπτυξη μέσα από διαρκείς επενδύσεις σε κτιριακό και παραγωγικό εξοπλισμό.
Η συνεχής εκπαίδευση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μας.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Η ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. είναι στελεχωμένη με το πλέον ειδικευμένο και κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Επανδρωμένη με πλειάδα νέων επιστημόνων λειτουργεί:
τμήμα έρευνας και ανάπτυξης για την παραγωγή νέων προϊόντων,
σύγχρονο τμήμα μελετών και σχεδιασμού που δίνει λύσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών της,
εξειδικευμένα τμήματα παραγωγής εξοπλισμένα με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας φιλικής προς το περιβάλλον.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η υψηλή ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών διασφαλίζεται με:
την εφαρμογή συστήματων διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, Περιβάλλοντος ISO 14001:2015, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018
τις εναρμονισμένες βάσει Ευρωπαϊκών Προτύπων παραγωγικές διαδικασίες,
τους διαρκείς εργαστηριακούς ελέγχους μέσω διακριβωμένων οργάνων,
τις πιστοποιήσεις κοινοποιημένων εργαστηρίων και φορέων επιθεωρήσεων.


ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ
Η δραστηριότητα και τα προϊόντα της ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. αναπτύσσονται σε δύο κύριους άξονες επώνυμων λύσεων:
DOMOLAM, που απευθύνεται στον κατασκευαστικό κλάδο και καλύπτει τις εξειδικευμένες ανάγκες δόμησης, κάλυψης και φινιρίσματος του μεταλλικού ή σύμμεικτου έργου και
SERVILAM, που αφορά την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για τις σύγχρονες ανάγκες της βιομηχανίας και βιοτεχνίας μεταποίησης λαμαρίνας.