αρχικήΣχετικοί Σύνδεσμοι


Η TÜV HELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, 100% θυγατρική του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD Group. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο χώρο, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος... Διαβάστε περισσότεραCSI is a multipurpose Certification and Behavioral Analysis Center operating in the field of company services in an international context, with a wide offer diversified in terms of technology and sectors.Founded in the early '60s, CIS is a subsidiary of IMQ Group (Italian Institute for the Quality Mark), and this enables to create unique synergies within the Italian and international system... Read moreApplus Applus+ is one of the world's leading Testing, Inspection and Certification companies. Provides solutions for clients in all types of sectors, to ensure that their assets and products comply with environmental, quality, health and safety standards and regulations. Applus+ Laboratories (LGAI Technological Center S.A.) specialises in developing technical solutions to enhance product competitiveness and foster innovation... Read moreThe Spanish Association for the Promotion of Research and Fire Safety Technology "AFITI" was established as a nonprofit association under Law 191/1964, through a founding act of 27th March, 1987 and declared of Public Interest by the Council of Ministers, on 27th January, 1995...Read moreThe European Association for Panels and Profiles is the “ambassador” of the manufacturers of metal profiled sheets, sandwich panels and ancillary products on the European level, representing them in all political, regulatory, technical committees or any other initiatives which are relevant for realizing a harmonized and free market in Europe... Read more
iPHA is a global network of Passive House stakeholders including architects, planners, scientists, suppliers, manufacturers, contractors and property developers. It works to promote the Passive House Standard and foster a greater public understanding of its significance. Encouraging the exchange of Passive House knowledge, iPHA communicates with the media, the general public and the entire range of construction professionals... Read more

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Ε.Ι.ΠΑ.Κ.) ιδρύθηκε στις 29 Μαρτίου 2012 στην Αθήνα. Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Επιστήμονες της Μηχανικής, της Νομικής και της Επικοινωνίας αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να προωθήσουν, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Παθητικών Κτιρίων (International Passive House Association) και το Ινστιτούτο Παθητικού Σπιτιού (Passiv Haus Institut), στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, το πρότυπο του παθητικού κτιρίου (PassivHaus)... Διαβάστε περισσότερα
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) υποστηρίζει τη διαμόρφωση/υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας ώστε να αποτρέπονται/μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές και συμμετέχει σε διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών προδιαγραφών πυροπροστασίας... Διαβάστε περισσότερα

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων. Επίσης, παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από δημοσιευμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων... Διαβάστε περισσότερα
The European Patent Organisation is an intergovernmental organisation that was set up on 7 October 1977 on the basis of the European Patent Convention (EPC) signed in Munich in 1973. The preamble to the Convention defines the spirit of international co-operation under which the Organisation was set up... Read more
Η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) τον Δεκέμβριο του 2001 αποτέλεσε πρωτοβουλία ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή συσκευασιών και την εμπορία συσκευασμένων προϊόντων, με στόχο να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στη νομική τους υποχρέωση για Ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας των προϊόντων τους, μέσα από την διαχείριση των πόρων τους, στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας... Read more
Ο Ελληνικός Οργανισμός ΑΝακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υ.Π.Ε.Κ.Α.), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Βασικός σκοπός είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων... Read more