Πάνελ τοίχου

Πάνελ ψυκτικών θαλάμων

Πάνελ οροφής

Μεταλλικά προφίλ ξηράς δόμησης

Μεταλλικά προφίλ σοβατίσματος

Λαμαρίνες επικαλύψεων & πλαγιοκαλύψεων

Γραμμικές κασέτες

Λαμαρίνες σύμμεικτων πλακών

Τεγίδες - Μηκίδες

Προφίλ μεταλλικών πλαισίων