αρχικήΝέα
Η εταιρεία μας υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και ολοκλήρωσε την εγγραφή της στο εθνικό μητρώο παραγωγών.