Ασύμετρος περιμετρικός οδηγός

Ασύμετρος περιμετρικός οδηγός

CODE / ΚΩΔ.: ST 01


Συμμετρικός περιμετρικός οδηγός

Συμμετρικός περιμετρικός οδηγός

CODE / ΚΩΔ.: ST 02Πίνακας διαστάσεων - συσκευασιών

μήκος (mm)μικρήμεγάληβάρος (kg/m)βάρος (kg/m2)ποσότητα ΜΜτιμή ΜΜ (€)αξία (€)Σχόλια

Περιμετρικοί οδηγοί

Τα νέα ανοικτά προφίλ DOMOLAM, χρησιμοποιούνται για τη στήριξη γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων στις κατασκευές εσωτερικών και εξωτερικών χωρισμάτων. Παράγονται σε πάχη ελασμάτων 0,50mm και 0,60mm, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14195:2014. Κατά παραγγελία παράγονται και μη τυποποιημένες διαστάσεις μήκους.Σημεία υπεροχής των προφίλ ξηράς δόμησης


1. Ακρίβεια διαστάσεων.
2. Άριστες α’ ύλες.
3. Ασφαλή τελειώματα.
4. Ειδικές διατρήσεις για ασφαλή όδευση καλωδίων και σωλήνων.
5. Μήκη τυποποιημένα ή κατά παραγγελία.
6. Πλήρης σειρά εξαρτημάτων σύνδεσης και ανάρτησης.