CODE / ΚΩΔ.: TR 38/250


TR 38/250 DETAILΠίνακας διαστάσεων - βαρώνΠίνακας επιτρεπόμενων φορτίσεων 1) Αμφιέρειστη στήριξη 2) Στήριξη 3 ανοιγμάτων

Α= μικρή βάση υπό θλίψη, Β= μεγάλη βάση υπό θλίψη


Τεχνικές προδιαγραφές

Οι λαμαρίνες επικαλύψεων και πλαγιοκαλύψεων DOMOLAM παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14782:2006. Τα αποτελέσματα που απεικονίζονται στους πίνακες αντοχών προέκυψαν με ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων και πειραματική επαλήθευση.
Οι υπολογισμοί έγιναν με αναφορά στο πραγματικό πάχος, που είναι μικρότερο από το ονομαστικό κατά το πάχος της επικάλυψης (0,04 mm για 275gr/m2).

Πλάτος έδρασης b ≥ 50 mm.
Επιτρεπόμενο βέλος κάμψης F ≤ ℓ / 200, E = 2,1 x 106 Kg/cm2, φορτίο ομοιόμορφα κατανεμημένο (Kp/m2).
Συντελεστής ασφαλείας = 2.
Όριο ελαστικότητας fvb= 280 N/mm2.
Από τις φορτίσεις έχει αφαιρεθεί το βάρος του υλικού.

Προδιαγραφές α' υλών:
Χρησιμοιποιούνται α' ύλες υψηλών ποιοτικών και τεχνικών προδιαγραφών όπως:
Επιψευδαργυρωμένοι εν θερμώ ρόλλοι (HDG) ελεύθεροι εξασθενούς χρωμίου: DX51D+Z, S280GD+Z και S320GD+Z σύμφωνα με το πρότυπο EN 10346:2015.
Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο EN 10143:2006. Επικάλυψη Ζ275-150.
Αλουμιναρισμένοι ρόλλοι: Aluzinc AZ -DX51D+AZ150 (45% Zn, 55% Al) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10346:2015.
• Γαλβανισμένοι ρόλλοι σε κράμα ψευδαργύρου-αλουμινίου-μαγνησίου: Magnelis ZM-DX51D+ZM90 (93,5% Zn, 3,5%Al, 3%Mg) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10346:2015.
Προβαμμένοι γαλβανισμένοι ρόλλοι: Σύμφωνα με το πρότυπο EN 10169:2010 +Α1:2012 με βαφή standard polyester 25μ σε 30 χρώματα.
Βαφές silicon polyester, PVDF και λοιπές αποχρώσεις κατόπιν συμφωνίας.

Μεταφορά
Η εκφόρτωση των δεμάτων μεγάλου μήκους πρέπει να γίνεται είτε με “ζυγαριές” είτε με μακρείς ιμάντες.

Αποθήκευση
Πρέπει να τοποθετούνται υπό κλίση και να σκεπάζονται με τρόπο ώστε να αερίζονται, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε συμπύκνωση υδρατμών και ηλεκτροχημική διάβρωση.
Τα προβαμμένα φύλλα δεν πρέπει να σύρονται μεταξύ τους.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να αφαιρείται – εάν δεν υπάρχει – το προστατευτικό φιλμ και να καθαρίζεται η στέγη από τα γρέζια της κοπής ή του τρυπήματος.

Εγκατάσταση
Μεγάλα συγκεντρωμένα φορτία μεταξύ των τεγίδων πρέπει να αποφεύγονται κατά την τοποθέτηση.
Προτείνεται η χρήση τουλάχιστον δύο συνδετικών υλικών ανά φύλλο και τεγίδα, εκτός από το επάνω και το κάτω μέρος του φύλλου στο οποίο απαιτούνται τρία.
Το βίδωμα πρέπει να σταματά εκεί όπου αρχίζει η παραμόρφωση του ελάσματος κάτω από τη βίδα, για τη διατήρηση υψηλού αισθητικού και στατικού αποτελέσματος.

μήκος (mm)μικρήμεγάληβάρος (kg/m)βάρος (kg/m2)ποσότητα ΜΜτιμή ΜΜ (€)αξία (€)Σχόλια

Νευράλ τραπεζοειδές TR 38/250

Η οικονομική επιλογή για την επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη υπόστεγων και βιομηχανικών κτηρίων αλλά και τη δημιουργία ψευδοροφών.Οι λαμαρίνες επικαλύψεων και πλαγιοκαλύψεων DOMOLAM παράγονται με τη διαδικασία της συνεχούς διαμόρφωσης εν ψυχρώ και περιλαμβάνουν ήδη επτά διαφορετικά προφίλ, για την πλήρη ικανοποίηση κάθε ανάγκης, όπως η κάλυψη βιομηχανικών και βιοτεχνικών χώρων, αποθηκών και υπόστεγων, γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αεροπορικών και στρατιωτικών κτηρίων, αθλητικών και εμπορικών κέντρων, γκαράζ κ.α.


Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:

Μεγάλη ποικιλία με δυνατότητα επιλογών μεταξύ των διατομών και των παχών που επιτυγχάνουν τις πιο ανθεκτικές, οικονομικές και καλαίσθητες κατασκευές.

Χρήση φύλλων μεγάλου πλάτους που μειώνει αισθητά τη συνολική δαπάνη σε κόστος αγοράς υλικού (-3%), εξαρτημάτων σύνδεσης (-10%) και εργατικών (-15%).

Άμεση παράδοση κάθε διάστασης και ποσότητας.