μήκος (mm)μικρήμεγάληβάρος (kg/m)βάρος (kg/m2)ποσότητα ΜΜτιμή ΜΜ (€)αξία (€)Σχόλια

Υδρορροές

Διατίθενται έγχρωμες ή γαλβανιζέ υδρορροές με πλήρη εξοπλισμό στήριξης. Οι υδρορροές είναι ελαφρού τύπου (πάχος 0,50mm) και συναρμολογούνται εύκολα και γρήγορα χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις.