αρχικήΝέα
Η νέα καινοτόμος αεροστεγής σύνδεση των πάνελ DOMOLAM αποτελείται από ένα αφρώδες παρέμβυσμα που τοποθετείται στις ενώσεις των μεταλλικών επιφανειών των πάνελ για τη βελτίωση της απόδοσής τους όσον αφορά τη διαπερατότητα του αέρα.

Το σφραγιστικό DOMOLAM μπορεί να τοποθετηθεί τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική μεταλλική επιφάνεια του πάνελ, δίνοντας έτσι τις υψηλότερες δυνατές τιμές αεροστεγανότητας.
Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στους τρεις τύπους πάνελ DOMOLAM:
  • Πάνελ οροφής
  • Πάνελ τοίχου
  • Πάνελ ψυγείου

Δοκιμή μικρής κλίμακας
Τα αποτελέσματα μιας δοκιμής μικρής κλίμακας φαίνονται στο σχετικό βίντεο ΕΔΩ.

Σε αυτό το βίντεο μπορούμε να παρατηρήσουμε τη βελτίωση των τιμών της αεροστεγανότητας σε συνθήκες κενού (αρνητική πίεση αέρα) σε ένα συγκεκριμένο σημείο της ένωσης των πάνελ.

Η πίεση κενού μετράται με ένα μανόμετρο στις τρεις ακόλουθες περιπτώσεις-καταστάσεις:
  • Σε απλή επιφάνεια μεταλλικού φύλλου
  • Στην επιφάνεια ένωσης με σφραγιστικό DOMOLAM
  • Στην επιφάνεια ένωσης χωρίς σφραγιστικό DOMOLAM

Αποτέλεσμα: Πάνω από 30% αποδεδειγμένη βελτίωση.