μήκος (mm)μικρήμεγάληβάρος (kg/m)βάρος (kg/m2)ποσότητα ΜΜτιμή ΜΜ (€)αξία (€)Σχόλια

Αξεσουάρ στέγης

Διατίθενται παράθυρα στέγης και στεγανοποιητικά ανοίγματα καμινάδας που προσαρμόζονται σε όλα τα υλικά επικάλυψης.