CODE / ΚΩΔ.: PT-R 40/200

Διαστάσεις πάνελ κεραμίδι

Πίνακας επιτρεπόμενων φορτίσεων 1) Αμφιέρειστη στήριξη 2) Στήριξη 3 ανοιγμάτων


Τεχνικές προδιαγραφές

Τα θερμομονωτικά πάνελ Domolam παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 14509:2013 και φέρουν σήμανση CE.

Η ΜΟΝΩΣΗ:
Ο αφρός πολυουρεθάνης PUR, είναι χημικά ουδέτερος, μη τοξικός και παράγεται με τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον με τη χρήση πεντανίου (CFC, HCFC free). Τα πάνελ Domolam παράγονται με αφρό PUR με αντίδραση στη φωτιά Cs3d0 ή εναλλακτικά, με αφρό πολυισοκυανουρίας PIR High Index, με αντίδραση στη φωτιά Βs1d0 σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13501-1, ΕΝ 11925-2 και EN 13823. Τα πάνελ τοίχου (κάθετη διάταξη - EN 1364-1) έχουν αντίσταση στη φωτιά El 30 : E60 και τα πάνελ οροφής (οριζόντια διάταξη - EN 1365-2) έχουν αντίσταση στη φωτιά REI 30 : RE60 για πάχος 100mm σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-2.
Τα πάνελ οροφής Domolam κατηγοριοποιούνται ως BROOF(t1) σύμφωνα με το πρότυπο CEN / TS 1187:2013.
Τόσο ο αφρός PUR όσο και PIR High Index περιέχουν ποσοστό κλειστών κυψελών >95% προσφέροντας αντίσταση στην απορρόφηση υγρασίας και τέλεια σύνδεση των μεταλλικών ελασμάτων.
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,0215 W/mK και μέση πυκνότητα 40-42 kg/m3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13165.
Μέση αντοχή σε συμπίεση 120 KPa.
Μέση αντοχή σε εφελκυσμό140 KPa.
Μέση αντοχή σε διάτμηση 100 KPa.

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ:
-Προβαμμένα ελάσματα, σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 10169 σε γαλβανισμένη ή aluzinc βάση με όριο ελαστικότητας 250-280 N/mm2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10346 και EN 10143.
-Πλαστικοποιημένα - αντιβακτηριδιακά ελάσματα για ψυκτικούς θαλάμους και υγειονομικές εφαρμογές.
-Προβαμμένο, λείο ή ανάγλυφο αλουμίνιο, χαλκός και ανοξείδωτο ατσάλι κατόπιν ζήτησης.

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ:
Υδατοστεγανότητα: Class A, EN 12865
Αεροστεγανότητα: 0,14m3/m2/h at 50 Pa, EN 12114

ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
σύμφωνα με το Παράρτημα D του ΕΝ 14509:

Ύψος αυλάκωσης

±1mm

Βήμα αυλάκωσης

±2mm

Μήκος πάνελ

±10mm

Πάχος πάνελ

±2% του πάχους

Παραγωνικότητα

0,6% ωφέλιμου πλάτους

Κατά μήκος καμπυλότητα

2 mm/m - 10 mm

Κατά πλάτος καμπυλότητα

≤1% του πλάτους

Επιπεδότητα

≤-1,5mm στα 700mm

Κυμάτωση άκρων

±2mm στα 500mm μήκους

Ωφέλιμο πλάτος

±2mm


Παρατηρήσεις:
Ίχνη αφρού στις ενώσεις, μικρό κενό αφρού ή μικρή έλλειψη του αφρώδους σφραγιστικού της πλευράς κατά μήκος δε θεωρούνται ποιοτικά προβλήματα, εφόσον ο λειτουργικός χαρακτήρας των πάνελ δεν επηρεάζεται.
Μεταφορά

Η εκφόρτωση των δεμάτων μεγάλου μήκους πρέπει να γίνεται είτε με “ζυγαριές” είτε με μακρείς ιμάντες. Τα προβαμμένα φύλλα δεν πρέπει να σύρονται μεταξύ τους.


Αποθήκευση

Πρέπει να τοποθετούνται υπό κλίση και να σκεπάζονται με τρόπο ώστε να αερίζονται, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε συμπύκνωση υδρατμών και ηλεκτροχημική διάβρωση.


Εγκατάσταση
Ακολουθείστε τις ίδιες οδηγίες τοποθέτησης με τα απλά αρθρωτά “Ρωμαϊκά” κεραμίδια, σε αποστάσεις τεγίδων 1050mm.Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να αφαιρείται – εάν υπάρχει – το προστατευτικό φιλμ και να καθαρίζεται η στέγη από τα γρέζια της κοπής ή του τρυπήματος.
Μεγάλα συγκεντρωμένα φορτία μεταξύ των τεγίδων πρέπει να αποφεύγονται κατά την τοποθέτηση.
Προτείνεται η χρήση τουλάχιστον δύο συνδετικών υλικών ανά φύλλο και τεγίδα, εκτός από το επάνω και το κάτω μέρος του φύλλου στο οποίο απαιτούνται τρία.
Το βίδωμα πρέπει να σταματά εκεί όπου αρχίζει η παραμόρφωση του ελάσματος κάτω από τη βίδα, για τη διατήρηση υψηλού αισθητικού και στατικού αποτελέσματος.
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές από κακή χρήση των προϊόντων της.


PROJECT 29

RAL 8004 MAT

PROJECT 29

RAL 8004 MAT

PROJECT 29

RAL 8004 MAT

PROJECT 29

RAL 8004 MAT

PROJECT 29

RAL 8004 MAT

PROJECT 29

RAL 8004 MAT

PROJECT 29

RAL 8004 MAT

PROJECT 43

RAL 8004 MAT

PROJECT 55

RAL 7011 MAT

εξωτερικό έλασμαεσωτερικό έλασμαπλάτοςμήκοςσυσκευασίαποσότηταΤιμή
κωδικόςπεριγραφή υλικόπάχοςυλικόπροστασίαπάχοςεπιφάνειαμόνωσηπάχοςωφέλιμομονάδα μέτρησηςμήκος (mm)μικρήμεγάληβάρος (kg/m)βάρος (kg/m2)ποσότητα ΜΜτιμή ΜΜ (€)αξία (€)Σχόλια
Successfully added to cart
Some options are missing
Quantity is missing
Length is missing
PT-R 40/200

PT-R 40/200

ΠΑΝΕΛ ΡΩΜΑΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ
Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου.">
Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου.">

RAL 1014 MAT

Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου.">
Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου.">

RAL 7011 MAT

Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου.">
Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου.">

RAL 8004 MAT

FILM
Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου.">
Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου.">

RAL 9002

NO_FILM
EL.DIAMB3
1000m2116

Πάνελ Ρωμαϊκών κεραμιδιών PT-R 40/200

Τα καινοτόμα πάνελ “Ρωμαϊκών” κεραμιδιών Domolam, αποτελούν έξυπνη και λειτουργική λύση για επικαλύψεις κατοικιών σε σχέση με την παραδοσιακή κατασκευή με κεραμικά κεραμίδια, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά μικρού βάρους, μειωμένου κόστους τοποθέτησης και άριστης θερμομόνωσης.


Σημεία υπεροχής των πάνελ κεραμιδιών Domolam


1. Διαθέτουν την καινοτομία Z-Lock που εξασφαλίζει στήριξη με βίδες που δεν φαίνονται.

2. Το τυποποιημένο μήκος τους εξασφαλίζει αρθρωτή σύνδεση, μειωμένο κόστος αποθέματος, ευκολία στην παραγγελιοληψία και τη διακίνηση, και ευκολία τοποθέτησης.

3. Παράγονται και σε μήκη κατά παραγγελία και τοποθετούνται με εμφανείς βίδες.

4. Η μορφή και το υλικό τους προσδίδουν ιδιαίτερη αισθητική στις κατοικίες.

5. Επιτυγχάνουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική προστασία με τη μείωση των εκπομπών CO2
.