αρχικήDOMOLAMΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΠάνελ οροφήςΠάνελ οροφής 4 κορυφών PR-4T 39/333

CODE / ΚΩΔ.: PR-4T 39/333Πίνακας επιτρεπόμενων φορτίσεων 1) Αμφιέρειστη στήριξη 2) Στήριξη 3 ανοιγμάτων
Τεχνικές προδιαγραφές

Τα θερμομονωτικά πάνελ DOMOLAM παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 14509:2013 και φέρουν σήμανση CE.

Η μόνωση:
Ο αφρός πολυουρεθάνης PUR, είναι χημικά ουδέτερος, μη τοξικός και παράγεται με τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον με τη χρήση πεντανίου (CFC, HCFC free). Τα πάνελ DOMOLAM παράγονται με αφρό Β3 με αντίδραση στη φωτιά Cs3d0, ή Β2 με αντίδραση στη φωτιά Βs2d0 σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13501-1, ΕΝ 11925-2 και EN 13823. Εναλλακτικά, παράγεται και με αφρό πολυισοκυανουρίας PIR, με αντίδραση στη φωτιά Βs2d0 και αντίσταση στη φωτιά REI 30 σε πάχος 100mm, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-2.
Περιέχει ποσοστό κλειστών κυψελών >95% προσφέροντας αντίσταση στην απορρόφηση υγρασίας και τέλεια σύνδεση των μεταλλικών ελασμάτων. Έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,0215 W/mK σύμφωνα με το πρότυπο EN 13165 και μέση πυκνότητα 40-42 kg/m3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1602. Μέση αντοχή σε εφελκυσμό180 KPa. Μέση αντοχή σε συμπίεση 160 KPa. Μέση αντοχή σε διάτμηση 140 KPa.


Τα μεταλλικά ελάσματα είναι:
• Προβαμμένα ελάσματα, σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 10169 σε γαλβανισμένη ή aluzinc βάση με όριο ελαστικότητας 250-320 N/mm2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10346 και EN 10143.
• Πλαστικοποιημένα - αντιβακτηριδιακά ελάσματα για ψυκτικούς θαλάμους και υγειονομικές εφαρμογές.
• Προβαμμένο, λείο ή ανάγλυφο αλουμίνιο, χαλκός και ανοξείδωτο ατσάλι κατόπιν ζήτησης.

Τα πάνελ DOMOLAM κατατάσσονται στην Κλάση A σε ότι αφορά την υγροπερατότητα και την
αεροπερατότητα, μετά από δοκιμές σύμφωνα με τα EN 12865 και EN 12114. Τα πάνελ οροφής DOMOLAM κατηγοριοποιούνται ως BROOF(t1) σύμφωνα με το πρότυπο CEN / TS 1187:2013.


Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με το Παράρτημα D του ΕΝ 14509

Ύψος αυλάκωσης

±1mm

Βήμα αυλάκωσης

±2mm

Μήκος πάνελ

±10mm

Πάχος πάνελ

±2% του πάχους

Παραγωνικότητα

0,6% ωφέλιμου πλάτους

Κατά μήκος καμπυλότητα

2 mm/m - 10 mm

Κατά πλάτος καμπυλότητα

≤1% του πλάτους

Επιπεδότητα

≤-1,5mm στα 700mm

Κυμάτωση άκρων

±2mm στα 500mm μήκους

Ωφέλιμο πλάτος

±2mm


Παρατηρήσεις:
Ίχνη αφρού στις ενώσεις, μικρό κενό αφρού ή μικρή έλλειψη του αφρώδους σφραγιστικού της πλευράς κατά μήκος δε θεωρούνται ποιοτικά προβλήματα, εφόσον ο λειτουργικός χαρακτήρας των πάνελ δεν επηρεάζεται.
Μεταφορά


Η εκφόρτωση των δεμάτων μεγάλου μήκους πρέπει να γίνεται είτε με “ζυγαριές” είτε με μακρείς ιμάντες. Τα προβαμμένα φύλλα δεν πρέπει να σύρονται μεταξύ τους.


Αποθήκευση

Πρέπει να τοποθετούνται υπό κλίση και να σκεπάζονται με τρόπο ώστε να αερίζονται, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε συμπύκνωση υδρατμών και ηλεκτροχημική διάβρωση.


Εγκατάσταση
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να αφαιρείται – εάν υπάρχει – το προστατευτικό φιλμ και να καθαρίζεται η στέγη από τα γρέζια της κοπής ή του τρυπήματος.
Μεγάλα συγκεντρωμένα φορτία μεταξύ των τεγίδων πρέπει να αποφεύγονται κατά την τοποθέτηση.
Προτείνεται η χρήση τουλάχιστον δύο συνδετικών υλικών ανά φύλλο και τεγίδα, εκτός από το επάνω και το κάτω μέρος του φύλλου στο οποίο απαιτούνται τρία.
Το βίδωμα πρέπει να σταματά εκεί όπου αρχίζει η παραμόρφωση του ελάσματος κάτω από τη βίδα, για τη διατήρηση υψηλού αισθητικού και στατικού αποτελέσματος.


μήκος (mm)μικρήμεγάληβάρος (kg/m)βάρος (kg/m2)ποσότητα ΜΜτιμή ΜΜ (€)αξία (€)Σχόλια

Πάνελ οροφής 4 κορυφών PR-4T 39/333

Τα πάνελ οροφής DOMOLAM διατίθενται σε 3 τύπους, ανάλογα με τις απαιτήσεις αντοχής, αισθητικής και οικονομίας της κατασκευής. Εναλλακτικά παράγονται τα πάνελ “DOMOLAM AGRO” με αλουμινόχαρτο ή PVC στο εσωτερικό τους για αγροτικές ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.Σημεία υπεροχής των πάνελ οροφής DOMOLAM

1. Οι καινοτόμες συνδέσεις διασφαλίζουν άριστη υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα.

2. Φέρουν ειδικές ενισχυτικές διαμορφώσεις στις πλευρές των τραπεζίων για αυξημένη αντοχή στα φορτία.

3. Συνδυάζονται ανάλογα με τον τύπο τους με πρωτοποριακά φωτοβολταϊκά στοιχεία με μορφή αυτοκόλλητης μεμβράνης.

4. Διατίθενται και με ειδική δεξιά ή αριστερή διαμόρφωση για αλληλοκάλυψη κατά μήκος.