Βοηθητικές διατομές T

Α=40, Β=55 CODE / ΚΩΔ.: AS040
Α=50, Β=55 CODE / ΚΩΔ.: AS041


Πίνακας βαρών

Πίνακας βαρώνΠαρατηρήσεις:

Μήκος L έως 8m. Οι διαστάσεις των διατομών (A,B,C) μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν συνεννόησης.
Τα βάρη του πίνακα αφορούν γαλβανισμένο υλικό.

μήκος (mm)μικρήμεγάληβάρος (kg/m)βάρος (kg/m2)ποσότητα ΜΜτιμή ΜΜ (€)αξία (€)Σχόλια

Βοηθητικές διατομές T

Είναι δομικές διατομές ελαφρού τύπου (πάχους 1,00 έως 2,00mm) που χρησιμοποιούνται σαν στρωτήρες, κολώνες αποστάτες κ.τ.λ., για τη στήριξη των υλικών της κάλυψης (οροφής, τοίχου) ή της ψευδοροφής, εκεί όπου δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντοχής όπως είναι οι κατασκευές εσωτερικού χώρου ή οι μικρές αποθήκες.