αρχικήDOMOLAMΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑΓωνίες κατακόρυφεςΔιαμορφωμένες κατακόρυφες γωνίες
Εξωτερικές διαμορφωμένεςμήκος (mm)μικρήμεγάληβάρος (kg/m)βάρος (kg/m2)ποσότητα ΜΜτιμή ΜΜ (€)αξία (€)Σχόλια

Διαμορφωμένες κατακόρυφες γωνίες

Τα αρμοκάλυπτρα DOMOLAM παράγονται σε τυποποιημένες ή κατά παραγγελία διατομές και μήκη και χρησιμοποιούνται για την στεγανοποίηση των ακμών των κτηρίων. Η ποικιλία των χρωμάτων και των μορφών απελευθερώνουν την φαντασία του αρχιτέκτονα και δίνουν ξεχωριστό χαρακτήρα σε κάθε κατασκευή.