αρχικήDOMOLAMΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑΓωνίες κατακόρυφεςΚαμπύλες κατακόρυφες γωνίες
Καμπύλες μονές


CODE / ΚΩΔ.: Α005Καμπύλες διπλές


CODE / ΚΩΔ.: Α006
μήκος (mm)μικρήμεγάληβάρος (kg/m)βάρος (kg/m2)ποσότητα ΜΜτιμή ΜΜ (€)αξία (€)Σχόλια

Καμπύλες κατακόρυφες γωνίες

Τα αρμοκάλυπτρα DOMOLAM παράγονται σε τυποποιημένες ή κατά παραγγελία διατομές και μήκη και χρησιμοποιούνται για την στεγανοποίηση των ακμών των κτηρίων. Η ποικιλία των χρωμάτων και των μορφών απελευθερώνουν την φαντασία του αρχιτέκτονα και δίνουν ξεχωριστό χαρακτήρα σε κάθε κατασκευή.