Οι διατομές C παράγονται και με προεξοχή 30mm στη μεγάλη πλευρά τους για χρήση ως πλαίσια παραθύρων και θυρών.

PG-C

CODE / ΚΩΔ.: PG-C


Πίνακας μηχανικών ιδιοτήτων

Απεριόριστο μήκος


Μήκος εώς 8 μέτρα

Ανοχές διαστάσεων: Μήκος ±5mm, διαστάσεις διατομής ±1mm. Για τους υπολογισμούς, το πάχος t είναι το ονομαστικό μείον το πάχος της επικάλυψης (0,04mm).Οδηγίες διάτρησης διατομών Ζ, C, Σ

Απεριόριστο μήκος


Μήκος εώς 8 μέτρα
Οδηγίες διάτρησης διατομών Ζ, C, Σ


Για την αποφυγή λαθών, οι διατρήσεις των τεγίδων - μηκίδων συνίσταται δηλώνονται ως εξής:


Τεγίδες τύπου Ζ: ορίζουμε τις θέσεις των οπών xi, βάσει του συστήματος συντεταγμένων που φαίνεται στο σχήμα α, με αρχή το αριστερό άκρο της τεγίδας, η οποία "κοιτά" προς την κορυφή της στέγης. Θα πρέπει επίσης να αναφέρονται οι διαστάσεις S και P', όπου P'=P-5mm.

Τεγίδες - μηκίδες τύπου C ή Σ
: οι διατρήσεις δίνονται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων και τον προσανατολισμό του σχήματος β & γ.


π.χ.: Ζ 180 x 2,00mm x L = 6000mm x 10 τεμάχια P'=40mm, S=100mm, x1=50mm, x2=350mm, x3=650mm, x4=3150mm, x5=5950mm.

Οι διατρήσεις (στρόγγυλες Ø16mm ή οβάλ 14/22mm και 18/26mm) μπορούν να γίνουν στον κορμό ή στο πέλμα της διατομής, σε προεπιλεγμένες από τον πελάτη θέσεις και διεύθυνση. Κατόπιν παραγγελίας γίνονται διατρήσεις και σε μη τυποποιημένες θέσεις.

Για την παραγωγή τους χρησιμοποιούνται γαλβανισμένα ελάσματα ποιότητας DX51D και S320GD, με επικάλυψη Ζ275gr/m2, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10346:2015. Είναι σχεδιασμένα με πάχη ελασμάτων έως 3,00mm σύμφωνα με το EN 1993-1-1:2005 + A1:2014.

Εγκατάσταση
Τρόποι συναρμολόγησης διατομών Ζ, C, Σ


Τρόποι συναρμολόγησης διατομών Z, C, Σ

Α.
Με αλληλοκάλυψη.

Β. Με συνδετική προσθήκη (μανίκι).
Γ. Ασυνεχής (αμφιέρειστη) στα σημεία συνδέσεως με το φέροντα σκελετό ή με άμεση σύνδεση στα σημεία μηδενισμού της καμπτικής ροπής.
Ο τρόπος της αλληλοκάλυψης είναι ο καλύτερος από άποψη αντοχής και οικονομίας, γιατί είναι προσομοίωση της συνεχούς δοκού. Το ολικό μήκος της αλληλοκάλυψης δεν πρέπει να είναι λιγότερο από το 10% του ανοίγματος ή λιγότερο από 600mm, για τη διατομή 120mm, και 900mm για τις διατομές 140, 160, 180, 220 και 240mm.Βίδες και ντίζες
Χρησιμοποιούνται βίδες Μ12-8.8 ή Μ16-8.8 ανάλογα με το μέγεθος των οπών και τον τρόπο συναρμολόγησης και ντίζες Μ12 ή Μ16 με 4 παξιμάδια και 4 ροδέλες Ø32Χ2,5mm (μήκος κοχλίωσης 100mm ανά πλευρά). Οι ντίζες είναι σύνδεσμοι της κατασκευής για ενίσχυσή της έναντι των δυνάμεων αναρρόφησης. Πρέπει να χρησιμοποιούνται στο μέσον των ανοιγμάτων ώστε η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ στήριξης και ντίζας να είναι 20xH αλλά όχι μεγαλύτερη από 3,8m.


PROJECT 19

Galvanized

PROJECT 19

Galvanized

PROJECT 20

Galvanized

PROJECT 20

Galvanized

PROJECT 35

Galvanized

PROJECT 39

Galvanized

PROJECT 33

Galvanized

PROJECT 44

Galvanized

μήκος (mm)μικρήμεγάληβάρος (kg/m)βάρος (kg/m2)ποσότητα ΜΜτιμή ΜΜ (€)αξία (€)Σχόλια

Διατομές C

Οι διατομές Z, C, Cplus, Σ & Σplus παράγονται από υψηλής αντοχής γαλβανισμένα ελάσματα, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, ώστε να επιτυγχάνεται ένα ποιοτικό, οικονομικό και αποτελεσματικό σύστημα στήριξης της επικάλυψης των μεταλλικών κτηρίων.

Χρησιμοποιούνται ως τεγίδες, μηκίδες, αντιανέμια, υποστυλώματα και συμπληρώνονται από συνδετικά υλικά και ντίζες, ενώ δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση μετά τη συναρμολόγησή τους.Τεχνικές προδιαγραφές

Οι διατομές DOMOLAM παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 1090-1:2009+A1:2011 και φέρουν σήμανση CE.

Για την παραγωγή τους χρησιμοποιούνται γαλβανισμένα ελάσματα ποιότητας DX51D και S320GD, με επικάλυψη Ζ275gr/m2, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10346:2015. Είναι σχεδιασμένα με πάχη ελασμάτων εως 3,00 mm σύμφωνα με το EN 1993-1-1:2005 + A1:2014 και προσφέρονται με στρόγγυλες Ø14mm, Ø18mm ή οβάλ τρύπες 14x20mm και 18x24mm, σε προεπιλεγμένες από τον πελάτη θέσεις και διεύθυνση.